Home
Biografie
Diensten
Projecten
Promotie
Samenwerkingspartners
Stichting en Bestuur
Contact
   
   
   
Stichting en Bestuur

Doelstelling Stichting

Het opzetten en laten uitvoeren van theater-, dans-, 
film- en muziekproducties; Het bij elkaar brengen 
van kunstbeoefenaars van diverse culturen en hen 
stimuleren tot het maken van vernieuwende theater-, 
dans-, film- en muziekproducties op locatie of in 
het theater; En voorts al hetgeen met een en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 
woords.De stichting tracht haar doel onder meer te 
verwezenlijken door het werven van subsidies, fondsen, 
sponsoren en andere geldelijke bijdragen.
 
 
Voorzitter: Juliëtte Hofman
voormalig Directeur Dru Fabriek Ulft
sectordirecteur Graafschap College Doetinchem
 
Penningmeester: Ans Meex
Voormalig zakelijk directeur MSSA
 
Secretaris: Marian van Hooij
o.a.eigenaar Voomies
regisseur Platform Binnenstad Arnhem

 

 

Copyright Stichting Theaterprojecten | Website by DigiConcept